Władze UAP

Rektor

 • prof. dr hab. Wojciech Hora

Senat UAP

 • prof. dr hab. Wojciech Hora
 • dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP
 • prof. dr hab. Bogumiła Jung
 • prof. dr hab. Maciej Kurak,
 • prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
 • dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP
 • prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • prof. dr hab. Piotr Chojnacki
 • dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP
 • prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
 • dr hab. Natalia Kliśko-Walczak, prof. UAP
 • prof. dr hab. Karolina Komasa
 • dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP
 • dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 • prof. dr hab. Dariusz Kuźma
 • prof. dr hab. Janusz Marciniak
 • dr hab. Joanna Marcinkowska, prof. UAP
 • prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • dr Łukasz Gruszczyński, ad.
 • dr Witold Kanicki, ad.
 • dr Daniel Koniusz, ad.
 • mgr Maciej Kozłowski, as.
 • dr Marcin Lorenc, ad.
 • dr Patrycja Mikołajczak, ad.
 • dr Witold Modrzejewski, ad.
 • mgr Bartłomiej Pawlak, as.
 • mgr Aleksander Radziszewski, as.

Przedstawiciele studentów:

 • Anna Brzostek
 • Jagoda Kalisz
 • Marta Drgas
 • Magdalena Czapniewska
 • Karolina Boruszewska
 • Maksymilian Bernady

Przedstawiciele doktorantów:

 • Krzysztof Mętel

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • Anna Sobierajska

         

KANCLERZ

 • Jerzy Stępień

PROREKTORZY

I zastępca Rektora, Prorektor ds. studenckich

 • dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP

Prorektor ds. współpracy zewnętrznej

 • Prof. dr hab. Bogumiła Jung

Prorektor ds. naukowo-artystycznych

 •  prof. dr hab. Maciej Kurak,

 

Dziekani

 • Wydział Animacji i Intermediów – dr Daniel Koniusz ad. – pełniący obowiązki Dziekana
 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • Wydział Architektury i Wzornictwa – prof. dr hab. Dariusz Kuźma,
 • Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – dr. hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 • Wydział Fotografii – dr hab. Jarosław Klupś prof. UAP,
 • Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej – prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • Wydział Malarstwa i Rysunku – dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP
 • Wydział Rzeźby – dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP

Rada uczelni

Rada Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kadencję od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku w składzie:

 1. dr hab. Mikołaj Jazdon, prof. UAM
 2. Ryszard Szulc
 3. Piotr Żuchowski – Przewodniczący Rady Uczelni
 4. Prof. dr hab. Janusz Bałdyga
 5. Prof. dr hab. Kazimierz Raba
 6. dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński, prof. UAP
 7. Maksymilian Bernady – przewodniczący samorządu studenckiego

Uczelniana Rada ds. Nauki i Jakości Kształcenia

 • Prorektor ds. studenckich dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Przewodniczący,
 • Rektor prof. dr hab. Wojciech Hora,
 • Prorektor prof. dr hab. Maciej Kurak,
 • Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa prof. dr hab. Dariusz Kuźma,
 • Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti,
 • Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP,
 • Dziekan Wydziału Fotografii prof. dr hab. Piotr Chojnacki,
 • Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej prof. dr hab. Andrzej Bobrowski,
 • Dziekan Malarstwa i Rysunku dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP,
 • Dziekan Wydziału Rzeźby dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP
 • p.o. Dziekan Wydziału Animacji i Intermediów dr Daniel Koniusz, ad.
 • Kierownik Szkoły Doktorskiej dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP.

opublikowano: 27-01-2020 o 15:22 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 07-04-2022 o 11:10 przez Artur Adamczak