Senat UAP

ROK AKADEMICKI 2021/22

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 38/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 29/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

UCHWAŁA SENATU NR 38 2020 2021

 

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 37/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

UCHWAŁA SENATU NR 37 2020 2021

 

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 8/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 63/2020/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych” i przyjęcia tekstu jednolitego

UCHWAŁA SENATU NR 8 2021 2022 Z ZAŁĄCZNIKIEM

 

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 7/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 10/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i przyjęcia tekstu jednolitego.

UCHWAŁA SENATU NR 7 2021 2022

UCHWAŁA SENATU NR 7 2021 2022 Załącznik – STATUT UAP

 

ROK AKADEMICKI 2020/21

 

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Nr 24/2020/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad rejestracji, działania i finasowania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz kół naukowych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a także rozliczania kosztów projektów przez samorząd studencki, doktorancki, organizacje studenckie, doktoranckie oraz koła naukowe w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 24 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 22/2020/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu w kadencji 2021-2024.

UCHWAŁA SENATU NR 22 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 19/2020/2021 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 40/2016/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu zmienionej uchwałą nr 35/2017/2018/ z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

UCHWAŁA SENATU NR 19 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 12/2020/2021 z dnia 10 grudnia 202 roku w sprawie zmiany uchwał Senatu UAP nr 110/2018/2019 z dnia 27 września 2019 roku oraz uchwały Senatu UAP nr 36/2019/2020 z dnia 27 lutego w sprawie określenia sposobu postępowania nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

UCHWAŁA SENATU NR 12 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 10/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 101/2018/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2020/UCHWALA_SENATU_NR_10_2020_2021.pdf

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 9/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 9 2020 2021

 

ROK AKADEMICKI 2019/20

Komunikat Rektora UAP do Uchwały Senatu UAP nr 58/2018/2019

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:33 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 28-03-2022 o 18:04 przez Artur Adamczak