Podstawy prawne działania UAP

STATUT UAP

Obowiązujący Statut Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 12 września 2019

_____________________________________________________________

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Rozporządzenia MNISW:

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych 

 

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja rozporządzeń z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:24 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 23-01-2020 o 13:34 przez Piotr Grzywacz