dr Natalia Brandt

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Natalii Brandt wszczęte przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 27 września 2021 r.

wniosek przewodni_Natalia Brandt

uchwała URNiJK powołanie składu KH – dr N. Brandt

recenzja dr hab. Antoni Nikiel, prof. UR

recenzja dr hab. Marek Olszyński, prof. UR

recenzja prof. dr hab. Daria Milecka

recenzja prof. dr hab. Tomasz Milanowski (1)

 

opublikowano: 17-11-2022 o 12:10 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 17-11-2022 o 12:10 przez Artur Adamczak

wytworzono: 17-11-2022 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec