Zarządzenia Rektora UAP

 • Zarządzenie  nr 125/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 125 2019 2020

 • Zarządzenie nr 123/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie Powołania Pełnomocnika Rektora do spraw współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 123 2019 2020

 • Zarządzenia nr 121/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 121 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE  nr 117/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniuz z dnia 03 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady do Spraw Nauki i Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 117 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 116/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w postaci wydziału pod nazwą „Wydział Animacji i Intermediów” poprzez połączenie istniejących jednostek organizacyjnych – Instytutu Animacji i Instytutu Sztuki Mediów, celem zamieszczenia na stronie internetowej. 

ZARZĄDZENIE NR 116 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 115/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2012/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19.07.2018 roku, w sprawie ochrony danych osobowych.

ZARZĄDZENIE NR 115 2019 2020

 •  ZARZĄDZENIE nr 114/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 17.08. 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2016/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych numerów telefonów oraz urządzeń pakietowej transmisji danych, stanowiących własność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

ZARZĄDZENIE NR 114 2019 2020

 •  ZARZĄDZENIE nr 113/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku  w sprawie zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń budynkach UAP.

ZARZĄDZENIA NR 113 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 109/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 30.06.2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na 1 rok jednolitych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów l i ll stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 109 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 106 2019 2020 w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 106 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Nr 105/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na STUDY IN ENGLISH cudzoziemców chcących studiować na zasadach odpłatności w języku angielskim w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 105 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 104/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za studia dla obcokrajowców w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 104 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 103/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za powtarzanie zajęć oraz wznowienie studiów w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE nr 103 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 102/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2020/21 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 102 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 101/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

Zarządzenie nr 101 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 96/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie-nr-96

 • ZARZĄDZENIE nr 95/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2028/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/20

Zarządzenie Rektora UAP nr 95 – Terminarz

 • ZARZĄDZENIE nr 93/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2028/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/20

Zarządzenie nr 93_2019_2020 

 • ZARZĄDZENIE nr 92/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 92 2019 2020 

 • ZARZĄDZENIE nr 91/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 91 2019/20

 • ZARZĄDZENIE nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

ZARZĄDZENIE 83 2019 2020

 • ZARZĄDZENIA nr 78/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ograniczeń wyjazdów w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 78/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 05 lutego 2020 r. N w sprawie określenia wysokości, zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 69 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.01.2020 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE nr 62 2019 2020 Regulamin pracy

 • ZARZĄDZENIE nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE nr 63 2019 2020 Regulamin wynagradzania 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 34/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 27.11.2019 roku w  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 września 2019 r w sprawie przyjęcia regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 34 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 26/2019/2020 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 26 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 14/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Prorektorów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 14 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 13/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 13 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu warunków kształcenia Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 12/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE nr 11/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 11/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 5/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 5-2019-2020 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 4/2019/2020 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego UAP

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020

ROK AKADEMICKI 2018/19

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 141/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy UAP wraz z załącznikiem – Regulaminem pracy.

ZARZĄDZENIE nr 141/2018/2019

Regulamin Pracy – załączniki

 • ZARZĄDZENIE nr 129/2018/2019 Rektora UAP z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 129 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 111/2018/2019 Rektora UAP z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie odpłatności za studia dla obcokrajowców w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 111 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 110/2018/2019 Rektora UAP w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020 UAP

ZARZĄDZENIE NR 110 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019 Rektora UAP z dnia 27.05.2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w UAP

ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 95/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 95 2018 2019

 • Zarządzenie nr 93/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zapisu do Pracowni Wolnego Wyboru studentów z niepełnosprawnościami

ZARZĄDZENIE NR 93 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 84/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 24.04.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2018/2019 w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 84 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 77/2018/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych pracowników UAP

ZARZĄDZENIE NR 77 2018 2019 dot. przejazdów służbowych

 • Zarządzenia nr 76/2018/2019 Rektora UAP z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 76 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 75/2018/2019 Rektora UAP w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 75 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP NR 74/2018/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania logo oraz szablonów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 74 2018 2019 LOGO

 • Zarządzenie Rektora UAP nr 73/2018/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora pracownikowi zatrudnionemu w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 73 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 66/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie systemu monitoringu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 66 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 65/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji niszczenia wydruków oraz nośników elektronicznych zawierających dane osobowe

ZARZĄDZENIE nr 65/2018/2019

 • ZARZĄDZENIA Rektora UAP nr 56B/ 2018/2019 w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych.

ZARZĄDZENIE NR 56 B 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 54/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na STUDY IN ENGLISH cudzoziemców chcących studiować na zasadach odpłatności w języku angielskim w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 54 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 53/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 53 2018 2019

 • Zarządzenie Rektora UAP Nr 52/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. UO w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 52 2018 2019

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczenia o reprezentowanej przez Pracownika dziedzinie i dyscyplinie naukowej

ZARZĄDZENIE-NR-19-2018-2019

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie stosowania w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

ZARZĄDZENIE NR 32 2018 2019

 • Zarządzenie nr 69/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE nr 69/2016/2017

opublikowano: 31-01-2019 o 20:10 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 24-09-2020 o 10:04 przez Artur Adamczak