Zarządzenia Rektora UAP

 • ZARZĄDZENIE nr 129/2018/2019 Rektora UAP z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 129 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 110/2018/2019 Rektora UAP w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020 UAP

ZARZĄDZENIE NR 110 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019 Rektora UAP z dnia 27.05.2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w UAP

ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 95/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 95 2018 2019

 • Zarządzenie nr 93/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zapisu do Pracowni Wolnego Wyboru studentów z niepełnosprawnościami

ZARZĄDZENIE NR 93 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 84/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 24.04.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2018/2019 w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 84 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 77/2018/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych pracowników UAP

ZARZĄDZENIE NR 77 2018 2019 dot. przejazdów służbowych

 • Zarządzenia nr 76/2018/2019 Rektora UAP z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 76 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 75/2018/2019 Rektora UAP w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 75 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP NR 74/2018/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania logo oraz szablonów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 74 2018 2019 LOGO

 • Zarządzenie Rektora UAP nr 73/2018/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora pracownikowi zatrudnionemu w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 73 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 66/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie systemu monitoringu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 66 2018 2019

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 65/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji niszczenia wydruków oraz nośników elektronicznych zawierających dane osobowe

ZARZĄDZENIE nr 65/2018/2019

 • ZARZĄDZENIA Rektora UAP nr 56B/ 2018/2019 w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych.

ZARZĄDZENIE NR 56 B 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 54/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na STUDY IN ENGLISH cudzoziemców chcących studiować na zasadach odpłatności w języku angielskim w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 54 2018 2019

 • Zarządzenie Nr 53/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 53 2018 2019

 • Zarządzenie Rektora UAP Nr 52/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. UO w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 52 2018 2019

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczenia o reprezentowanej przez Pracownika dziedzinie i dyscyplinie naukowej

ZARZĄDZENIE-NR-19-2018-2019

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie stosowania w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

ZARZĄDZENIE NR 32 2018 2019

opublikowano: 31-01-2019 o 20:10 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 30-08-2019 o 15:56 przez Piotr Grzywacz