Władze UAP

Rektor

 • prof. dr hab. Wojciech Hora

Senat UAP

 1. prof. dr hab. Wojciech Hora
 2. prof. dr hab. Marek Jakuszewski
 3. prof. dr hab. Bogumiła Jung
 4. dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP
 5. dr hab. Piotr Szwiec prof. UAP
 6. dr hab. Mateusz Bieczyński ad.
 7. prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 8. dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
 9. prof. dr hab. Maciej Ćwiek
 10. prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 11. dr hab. Karolina Komasa, prof. UAP
 12.  dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 13. dr hab. Dariusz Kuźma prof. UAP
 14. dr Tomasz Kalitko, ad.
 15. dr Daniel Koniusz, ad.
 16. prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
 17. prof. Janusz Bałdyga
 18. prof. dr hab. Andrzej Florkowski
 19. dr hab. Wojciech Hoffmann, ad.
 20. prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
 21. prof. dr hab. Janusz Marciniak
 22. prof. dr hab. Sławomir Sobczak
 23. dr Łukasz Gruszczyński ad.
 24. dr Witold Kanicki ad.
 25. dr Natalia Rozmus ad.
 26. mgr Radosław Włodarski as.
 27. dr Joanna Marcinkowska, ad.

Przedstawiciele studentów:

 1. stud. Maksymilian Bernady
 2. stud. Piotr Brykner
 3. stud. Julia Szwerkolt
 4. stud. Marta Sucherska
 5. stud. Daria Tomczak
 6. stud. Marta Zrentkiewicz

Przedstawiciele doktorantów:

 •  Krzysztof Mętel

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:

 • Anna Sobierajska

Kanclerz

 • Jerzy Stępień

Prorektorzy

 • Prorektor ds. naukowo-badawczych
  dr hab. Mateusz Bieczyński, ad.
 • Prorektor ds. artystycznych
  prof. dr hab. Marek Jakuszewski
 • Prorektor ds. kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi
  prof. dr hab. Bogumiła Jung
 • Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji
  dr hab. Maciej Kurak, prof. UAP
 • Prorektor ds. studenckich
  dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP

Dziekani

 • Wydział Animacji – prof. dr hab. Maciej Ćwiek
 • Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • Wydział Architektury i Wzornictwa – dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
 • Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – dr. hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 • Wydział Fotografii – dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
 • Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej – prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • Wydział Malarstwa i Rysunku – dr Tomasz Kalitko
 • Wydział Rzeźby – dr hab. Karolina Komasa, prof. UAP
 • Wydział Sztuki Mediów – dr Daniel Koniusz

Rada uczelni

Rada Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kadencję do dnia 31 grudnia 2020 r. w składzie:

 1. Stanisław Bogacki
 2. Ryszard Szulc
 3. Piotr Żuchowski – Przewodniczący
 4. Prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
 5. Prof. dr hab. Kazimierz Raba
 6. Prof. Stanisław Sipiński
 7. Maksymilian Bernady – przewodniczący samorządu studenckiego

Uczelniana Rada ds. Nauki i Jakości Kształcenia

 • Przewodniczący – dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Prorektor ds. studenckich UAP
 • Rektor UAP – prof. dr hab. Wojciech Hora
 • Prorektor ds. artystycznych UAP – prof. dr hab. Marek Jakuszewski
 • Dziekan Wydziału Animacji – prof. dr hab. Maciej Ćwiek
 • Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa – dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
 • Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii – prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
 • Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa – dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
 • Dziekan Wydziału Fotografii – dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
 • Dziekan Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej – prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
 • Dziekan Malarstwa i Rysunku – dr Tomasz Kalitko
 • Dziekan Wydziału Rzeźby – dr hab. Karolina Komasa, prof. UAP
 • Dziekan Wydziału Sztuki Mediów – dr Daniel Koniusz
 • Kierownik Szkoły Doktorskiej – dr hab. Agnieszka Meller-Kawa, prof. UAP

opublikowano: 27-01-2020 o 15:22 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 29-01-2020 o 17:25 przez Piotr Grzywacz