Stan zatrudnienia i liczba studiujących w UAP

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH 429

  •  nauczyciele akademiccy – 276 osób
  •  pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – 153 osoby

LICZBA OSÓB STUDIUJĄCYCH:  1474 

  •  studia stacjonarne – 1063 osób ( w tym study in English – 22 osoby)
  •  studia doktoranckie  – 13 osób
  •  studia niestacjonarne – 288 osób
  •  studia podyplomowe  – 70  osób
  •  studium pedagogiczne – 40 osób

Stan na dzień 31.12.2020r.

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:24 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 03-02-2021 o 11:50 przez Artur Adamczak

wytworzono: 15-07-2020 przez kierownik działu kadr i płac, kierownik działu organizacji toku studiów i kształcenia