Senat UAP

ROK AKADEMICKI 2020/21

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 19/2020/2021 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 40/2016/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu zmienionej uchwałą nr 35/2017/2018/ z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

UCHWAŁA SENATU NR 19 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 12/2020/2021 z dnia 10 grudnia 202 roku w sprawie zmiany uchwał Senatu UAP nr 110/2018/2019 z dnia 27 września 2019 roku oraz uchwały Senatu UAP nr 36/2019/2020 z dnia 27 lutego w sprawie określenia sposobu postępowania nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

UCHWAŁA SENATU NR 12 2020 2021

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 10/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 101/2018/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

http://bip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2020/UCHWALA_SENATU_NR_10_2020_2021.pdf

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 9/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 9 2020 2021

ROK AKADEMICKI 2019/20

Komunikat Rektora UAP do Uchwały Senatu UAP nr 58/2018/2019

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:33 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 30-12-2020 o 9:24 przez Artur Adamczak