Podstawy prawne działania UAP

STATUT UAP

Obowiązujący Statut Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
z dnia 12 września 2019

 

STATUT UAP

Z dnia 8 marca 2007

 

źródło: Internetowy System Aktów Prawnych 

Rozporządzenia MNISW:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie MNISW z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie MNISW z 31 08 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNISW z 15 06 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNISW z 17 01 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie MNISW z 4 11 2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNISW z 2 11 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie MNISW z 5 10 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Rozporządzenie MNISW z 5 10 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie MNISW z 29 09 2011 w sprawie warunków oceny programowej i instytucjonalnej

Rozporządzenie MNISW z 29 09 2011 w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury

Rozporządzenie MNISW z 1 09 2011 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Rozporządzenie MNISW z 8 08 2011 w sprawie obszarów wiedzy

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z 18 03 2011 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z 27 o7 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ostatnia aktualizacja: Statut UAP z dnia 12 września 2019

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:24 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 26-09-2019 o 15:33 przez Piotr Grzywacz