Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

UAP/PN/2/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik-nr-1-do-SIWZ-Formularz-ofertowy-1

Załącznik-nr-2a-do-SIWZ-Oświadczenie-o-braku-podstaw-wykluczenia-2

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-Oswiadczenie-o-spełnianiu-warunków-2

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-Udostepnienie-zasobow-2

Załącznik-nr-4-do-SIWZ-Informacja-grupa-kapitalowa-2

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Zastrzezenie-informacji-2

Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-usług

Załącznik-nr-7-do-SIWZ-Wykaz-osób-2

Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wzor-umowy

Załącznik-nr-9-do-SIWZ-Szczegolowy-OPZ

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne-1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja-1

Załącznik-nr-11-do-SIWZ-zestawienie-wyposażenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17-08-2018

Modyfikacja treści SIWZ 17-08-2018

Odpowiedzi na pytania 17-08-2018

Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ 24-08-2018

Odpowiedzi na pytania 28-08-2018

Informacja z otwarcia ofert 04-09-2018

Przedłużenie-terminu-zwiazania-ofertą-27-09-18

Oświadczenie-przedłużenie-terminu-związania-ofertą

(ostatnia zmiana:Przedłużenie terminu związania ofertą 27 09 18 i Oświadczenie przedłużenie terminu związania ofertą)

 

 

opublikowano: 30-07-2018 o 19:17 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 27-09-2018 o 18:26 przez Piotr Grzywacz